Wij snappen uw business

Branchekennis, ervaring en specialisten

Marktbewerking vraagt om specifieke kennis en ervaring van uw branche. Sizo beschikt over deze kennis en ervaring. Zo zijn er voor elk van onderstaande 10 branches specifieke branchekenmerken in de Sizo database opgenomen. Hier kunt u op selecteren, segmenteren en analyseren. Daarnaast heeft Sizo specialisten in dienst die ervaring hebben binnen de branche en weten wat er speelt in de markt.

mobility

Mobility

Marktbewerking binnen mobility vraagt om specifieke kennis en ervaring.  Wij begrijpen heel goed dat een importeur van personenwagens een andere invulling geeft aan marktbewerking dan een leasemaatschappij of een dealerholding. Ieder merk en type heeft een ander profiel berijder. U wilt uw marktbewerking hier optimaal op afstemmen. Sizo heeft mobility specialisten in dienst die weten wat er speelt in de markt en daar effectief op in weten te spelen.

Sizo helpt mobility organisaties door middel van onder andere:

• 94 unieke automotive kenmerken zoals het aantal auto’s, de leeftijd, het merk, het RDW segment, de brandstof en het mobiliteitspotentieel
• Het combineren van unieke automotive kenmerken en intelligence waardoor we in staat om voor ieder merk een gedetailleerd profiel te maken

Telecom

Wij snappen dat u wilt weten wat de rol van communicatie is binnen een bedrijf. Hoe belangrijk is bereikbaarheid? Welke communicatiekanalen worden gebruikt? Is een bedrijf alleen in Nederland actief of internationaal?

Daarnaast heeft u behoefte aan een continue stroom van waardevolle telecom leads met een hoge conversiekans. Ook wilt u hoogstwaarschijnlijk de bedrijven kennen waar de retentiekans het hoogst is. Zo verliest u via de achterdeur geen klanten, terwijl u ze aan de voordeur binnenhaalt.

De telecom specialisten van Sizo helpen u door middel van o.a:

• Meer dan 40 voor de telecombranche geschikte kenmerken, zoals het aantal mobiele telefoons bij bedrijven.
• Inzicht in welke telecom klanten geschikt zijn voor cross- en upselling en bij wie de kans op retentie het grootst is.
• Specifieke bedrijfsgedragstypes voor telecom

telecom
facility

Facility

Door de hoeveelheid producten en diensten die u uw klanten aanbiedt, is het beheer van een kwalitatieve database van doorslaggevend belang voor commercieel succes. Immers, deze database up-to-date krijgen en onderhouden vergt niet alleen kennis en expertise van data maar ook begrip van het onderliggende processen binnen bedrijven in deze branche.

U wilt weten wat er in en om een pand gebeurd? Komen er veel bezoekers? Is er beveiliging nodig? Wordt er bedrijfskleding gedragen? Werken er veel mensen? Wat zijn de werktijden? Dit alles geeft inzicht in welke mate er van facilitaire zaken gebruik wordt gemaakt.

Sizo helpt facilitaire organisaties door middel van bijvoorbeeld:

• Relevante (webdata) kenmerken als: openingstijden, gebruiksdoel pand, geautomatiseerde werkplekken en vloeroppervlakte
•Aanreiken van de DMU binnen het concern: waar vindt de centrale besluitvorming plaats binnen uw doelgroep

Energie

Marktbewerking binnen de energie branche vraagt om specifieke kennis en ervaring. Immers, binnen B2B marktbewerking maken we heel duidelijk onderscheid tussen de retail (MKB) bedrijven en de zogeheten ‘business / corporate’ bedrijven. Beide typen bedrijven vergen een significant andere benaderingswijze. Zo wordt op de retail markt meer nadruk gelegd op standaardisatie van product en proces, terwijl de businessmarkt vaker vraagt om maatwerkoplossingen, waarbij de aard van de werkzaamheden vaak bepaald hoe belangrijk energie voor een bedrijf is.

De energie specialisten van Sizo helpen u door bijvoorbeeld:

• Relevante (webdata) kenmerken als: het aantal aansluitingen op locatie en het geschat jaarverbruik, gebruiksdoel pand, geautomatiseerde werkplekken en vloeroppervlakte
• Unieke mvo kenmerken die inzicht geven in de mate van duurzaamheid van een organisatie

energie
Finance

Finance

Om een klant of prospect optimaal te kunnen verzekeren en adviseren is het belangrijk om een gedetailleerd beeld te hebben van een organisatie. Hoe zit een bedrijf in elkaar zit, wat zijn de verbindingen? Wat is de omzet? wat is de winst? Heeft een organisatie investeringsplannen of uitbreidingsplannen?

De finance specialisten van Sizo helpen u hierbij door middel van:

• Inzicht in alle bedrijfsverbindingen
• Financiële kenmerken zoals omzet en winst
• Inzicht in de ontwikkeling van bedrijven door: groei indicatoren, verhuisgegevens en inzicht in vacatures

Bouw en Techniek

Omdat bedrijven in de bouw en techniek vaak werken met duidelijke product-marktcombinaties , is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de complete markt. Wij begrijpen dat u exact wilt weten welke bedrijven interessant zijn voor uw aanbieding, van zzp’ers tot multinationals.

Sizo helpt organisaties in de bouw en techniek door middel van:

• De unieke zzp indicator
• Webdata: hiermee kunnen we de exacte bedrijfsactiviteiten in kaart brengen
• Voorspellende analyses die de next best offers aanwijzen zodat de klantwaarde kan worden geoptimaliseerd

Bouw
Media

Media

Marktbewerking binnen de media branche vraagt om specifieke kennis. Kranten, tijdschriften en andere uitgaven worden op een groot aantal verschillende plekken en momenten gelezen. Door werknemers, omdat het belangrijk is voor hun vak. Maar ook door bezoekers of gasten, om het wachten aangenamer te maken. Wij weten welke bedrijven behoefte hebben aan uw content.

Daarnaast wilt u weten voor welke bedrijven het interessant is om te adverteren.

De media specialisten van Sizo helpen u onder andere door:

• Vacaturedata, wat inzicht geeft in welke bedrijven personeel zoeken
• Inzicht in de mate waarin bedrijven actief zijn op social media
• Unieke bedrijfsgedragstypes, waardoor u weet bij welke bedrijven veel bezoekers komen

Office

Voor bedrijven die werkzaam zijn in de branche office is het belangrijk precies te weten wat een bedrijf doet. Wanneer u hier inzicht in heeft, weet u ook welke producten een organisatie nodig heeft. Wordt er vanuit kantoor gewerkt? Is er een magazijn aanwezig? Wij begrijpen ook dat het voor u belangrijk is om een organisatie op het juiste moment te benaderen. Bijvoorbeeld bij een verhuizing of uitbreiding.

Sizo helpt organisaties in de branche office door bijvoorbeeld:

• Specifieke kenmerken zoals kadasterdata
• Bedrijfsgedragstypes die u inzicht geven in het gedrag van een bedrijf
• Voorspellende analyses waarmee we bijvoorbeeld de next best offers kunnen aanwijzen

office
ict

ICT

Binnen de ICT-branche is het van essentieel belang om te weten welke rol ICT speelt in de bedrijfsvoering. Is het bedrijfskritisch of ondersteunend? Werkt een bedrijf nationaal of internationaal? Zijn de werknemers veel op de weg? Of wordt er juist veel vanuit huis gewerkt? Hoe meer u van uw klanten en prospects weet, hoe gerichter u uw klanten en prospects kunt benaderen met een passende ICT-oplossing.

De ICT specialisten van Sizo helpen u door middel van bijvoorbeeld:

• Inzicht in welke landen een bedrijf actief is
• Inzichtelijk maken van de mobiliteit van organisaties door automotive informatie en webdata
• Aanwijzen van uw meeste kansrijke prospects door voorspellende analyses

Afvalverwerking

Marktbewerking binnen de branche afvalverwerking vraagt om specifieke kennis en ervaring. Om succesvol te kunnen zijn is het belangrijk om te weten wat de hoeveelheid afval van een bedrijf is en welke afvalstromen er zijn. Hiervoor is het nodig om in kaart te brengen wat een bedrijf exact doet en of er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, bouwafval of vertrouwelijke informatie.

Sizo helpt bedrijven in de afvalverwerking door middel van:

• Relevante kenmerken zoals: kadasterinformatie en de exacte bedrijfsactiviteit
• Unieke kenmerken: MVO indicatoren
• Inzicht in welk soort afvalwerking een organisatie nodig heeft

Afval