1 op 1 communiceren met uw online doelgroep

Identificeren, analyseren en profileren

Nieuw: Sizo Digital Marketing Optimizer

Voor veel organisaties is online marketing het belangrijkste marketing instrument. De uitdaging bij online marketing is om altijd de ‘juiste content’ aan te bieden, gericht aan ‘de juiste persoon’, op het ‘juiste moment’, op de ‘juiste plaats’.

De Digital Marketing Optimizer helpt u hierbij. Dit is een oplossing die Sizo heeft ontwikkeld om ook online 1 op 1 te communiceren met uw doelgroep.

Digital Marketing Optimizer:  Identificeren, profileren en ondersteuning bij online targeting

Om de online bezoeker continu een stap voor te blijven heeft u een compleet beeld nodig van zowel de online bezoeker als van het bedrijf waarvoor de online bezoeker werkt. Om het gedrag van de bezoeker in kaart te brengen is het belangrijk het online gedrag nauwkeurig te analyseren. Maar om binnen de B2B een compleet beeld van iemand te creëren is het ook van belang om het DNA van de organisatie in beeld te brengen.

De data die u reeds beschikbaar heeft, verrijkt met diepgaande bedrijvendata van Sizo geeft u een scherp beeld van het profiel en de potentie van de klant of prospect. Hoe meer data, hoe beter u de te nemen acties kunt bepalen.

De Digital Marketing Optimizer helpt u bij:

Stap 1: Het (versneld) identificeren van uw online bezoeker

vingerafdrukIedere bezoeker op uw website laat informatie achter. De vraag is: wie zijn die bedrijven die de website bezoeken en welke bezoekers van de website zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in uw producten?

Door de Sizo WebVisitView zijn wij in staat de bezoeker te identificeren door het IP adres te koppelen aan een organisatie. Website bezoekers die converteren op één van uw webformulieren worden geïdentificeerd via de Sizo Webservice. Deze zorgt ervoor dat het formulier geprefilled wordt met bijvoorbeeld NAW gegevens en aanvullende profileringskenmerken.

Identificatie stelt u in staat segmenten te herkennen en daar uw content-aanbod op af te stemmen. Denk aan het aanpassen van uw website(s), content op social en bannering.

Stap 2: Analyseren / Profileren van uw online bezoekers

U wilt relevant zijn in uw communicatie. Dan moet u wel weten wie u tegenover u heeft. Doordat de bezoekers in stap 1 geïdentificeerd zijn kunnen wij deze bezoekers verrijken met de voor u relevante kenmerken (zoals omvang, activiteit, gedrag, mobiliteit, pandgebruik of financiële kenmerken van het bedrijf). Zo kunt u vaststellen hoe uw bezoekers (doelgroep) eruit zien, waar zij naar opzoek zijn en of er trends in het bezoek zitten (momenten in het jaar, de dag). Hierdoor kunt u bezoekersprofielen bepalen en gaan segmenteren.

Niet alleen prospects worden herkend, ook van uw klanten kunt u profielen maken. Welke klanten tonen bijvoorbeeld interesse in nieuwe producten?

Ook kunt u voorspellingen toevoegen. Door interne en externe data, algoritmes en eigen kennis en ervaring te combineren, is het mogelijk toekomstig klantgedrag voorspellen. Door deze voorspellingen op te nemen in bijvoorbeeld marketing automation, wordt het gedrag van de doelgroep automatisch passend opgevolgd.

Stap 3: Ondersteuning bij online targeting

dyna,ische contentAls de bezoeker geïdentificeerd is betekent dit dat we de bezoeker herkennen en een profiel toegekend hebben. U kunt nu een passend aanbod bieden aan bijvoorbeeld een klant die upsell interesse heeft getoond. Of juist heel gericht inspelen op een klant die churn gedrag heeft laten zien.

Dit doet u door bijvoorbeeld dynamische content op uw website te plaatsten of dynamische e-mails te versturen. Hierdoor zult u verhoogde clickratio’s genereren en zal de conversie stijgen.

 Meer weten?

Wilt u meer weten over de Digital marketing Optimizer? Of wilt u advies op maat? Neem contact met ons op via het contactformulier op deze pagina of via het telefoonnummer 072 711 2636.

Meer Informatie?