Over Gemeente Rotterdam

Een van de doelstellingen van de gemeente Rotterdam is het verbeteren van de  luchtkwaliteit. De gemeente wil dit onder andere realiseren door elektrisch rijden te bevorderen en wil het MKB verleiden meer elektrische bestelvoertuigen in te zetten. Het financieel stimuleren van bedrijven die elektrische auto’s in hun wagenpark willen opnemen is een van de in te zetten middelen.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

Delano3Neem contact op met Delano Zandgrond
Webdata specialist

+ 31 (0)615094844

De vraag van Gemeente Rotterdam

De gemeente is niet tevreden over de kennis van de mogelijkheden en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de diverse subsidieregelingen. Om dit te verbeteren wil de gemeente een specifieke campagne opzetten, gericht op bedrijven die mogelijk behoefte hebben aan een elektrische bestelauto.

Rotterdam telt momenteel circa 95.000 bedrijven. De gemeente Rotterdam heeft Sizo gevraagd om het marktpotentieel voor elektrisch vervoer inzichtelijk te maken en daarbij aan te geven welke bedrijven het meest interessant zijn voor de campagne.

De oplossing van Sizo?

• Stap 1: Afbakenen verzorgingsgebied gemeente Rotterdam en het selecteren van alle bedrijven binnen dit gebied.
• Stap 2: Met behulp van de Sizo Webcrawler identificeren of deze bedrijven op hun website vermelden of ze maatschappelijk verantwoord en/of duurzaam ondernemen en in welke mate. Dit wordt bepaald aan de hand van de door Sizo ontwikkelde MVO Piramide. Zie afbeelding hieronder.

mvo piramide

• Stap 3: De geselecteerde bedrijven verrijken met automotive kenmerken zoals het in bezit hebben van één of meerdere bestelauto’s, de bijtellingsklasse, de gemiddelde leeftijd van het wagenpark en het mobiliteitspotentieel van ieder bedrijf.
• Stap 4: Op basis van de Sizo MVO piramide en de automotive kenmerken wordt er aan de bedrijven een waarde toegekend. Deze waarde geeft aan in hoeverre een bedrijf interessant is voor de campagne. Hoe hoger een bedrijf scoort in de MVO piramide en hoe meer bestelauto’s , des te interessanter dit bedrijf is voor de gemeente Rotterdam.
•Stap 5: Sizo levert de gemeente de meest kansrijke prospects inclusief contactinformatie.

Het resultaat voor Gemeente Rotterdam

Het resultaat is dat de gemeente Rotterdam in plaats van 95.000 bedrijven slechts 7.000 bedrijven hoeft te benaderen. Bedrijven die aantoonbaar over kenmerken beschikken die een grotere kans op succes garanderen.

De campagne wordt momenteel uitgevoerd. De projectleider van de gemeente Rotterdam is Quirijn Oudshoorn:

“Gebleken is dat MKB bedrijven persoonlijk benaderd moeten worden om ze meer bekend te maken met elektrisch rijden en met de mogelijkheden en financiële voordelen voor hen. Het is daarbij zaak te selecteren, omdat het eenvoudigweg niet mogelijk is alle bedrijven persoonlijk te benaderen. Door het “laaghangend fruit” te selecteren schieten we heel gericht en neemt de slagingskans toe. Deze koplopers trekken vervolgens de andere bedrijven weer mee.”

De methodiek die door de Sizo is ingezet om de gemeente Rotterdam te helpen aan kansrijke prospects wordt tevens gebruikt in de metropoolregio Amsterdam en de gemeente Utrecht.

gemeente rotterdam